Apa itu pemulihan ?

| No comment yet

APA ITU PENDIDIKAN PEMULIHAN?


Konsep
Pendidikan yang diberikan kepada pelajar yang gagal di peringkat bilik darjah kerana tidak menerima isi pelajaran seperti pencapaian rakan sebaya mereka yang tidak bermasalah.
Pemulihan adalah lebih terbatas yang lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran.Ia melibatkan murid-murid lambat,iaitu mereka yang lembab (lambat mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak lain). 

Prinsip-Prinsip Pendidikan Pemulihan 
- Mengenal pasti murid yang menghadapi masalah pembelajaran dan membuat   
  penilaian awal atas mereka. 
- Pendekatan secara individu,misalnya mengadakan kelas khas yang kecil. 
- Kurikulum yang diubahsuaikan. 
- Dalam mengajar sesuatu item,kita hendaklah menegaskan luasnya dan buken  
  perinciannya. 
- Ketepikan isi-isi pelajaran yang tidak berfaedah. 
- Mudahkan gerak kerja supaya murid dapat membuatnya dan mendapat
  kepuasan. 
- Kurangkan masa untuk aktiviti yang lain supaya murid yang lemah dapat diberi
  perhatian. 
- Gunakan banyak latih tubi dan tunjuk cara. 

Pelaksanaan Program Pemulihan 
- Mengenal pasti murid yang memerlukan program pemulihan dengan cara  
  memerhati atau membuat ujian saringan. 
- Mencari punca kelemahan murid dalam bidang kemahiran yang berkenaan  
  dengan cara memerhati atau membuat ujian diagnostik. 
- Merangcang dan menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai bagi
  pemulihan untuk murid 
- Menentukan aktiviti pengejaran dan pembelajaramn yang sesuai dengan
  kebolehan dan daya penyerapan murid. 
- Jika murid yang menyertai program pemulihan itu berjaya menguasai
  kemahiran yang dikehendaki,murid itu harus ditempatkan dalam kumpulan yang
  sesuai. 
- Selepas program pemulihan guru harus juga memberi aktiviti sokongan dengan
  tujuan mengukuhkan kemahiran yang dikuasai serta membina keyakinan
  murid. 

Pendidikan Pemulihan Dalan KBSR Dan KBSM 
- Pelajar-pelajar di dalam kelas KBSR adalah berbeza dari segi minat, bakat dan
  kebolehan.Begitu juga pelajar-pelajar di kelas KBSM.Oleh sebab kebolehan
  pelajar-pelajar adalah berbeza, maka kadar pembelajaran juga berbeza. 
- Dalam suatu tempoh masa yang tertentu,terdapat pelajar yang masih belum
  menguasai sesuatu kemahiran. Dengan itu,pendidikan pemulihan adalah
  diperlukan bagi pelajar KBSR dan KBSM, 

Langkah-langkah Khusus Dalam Pengelolan Pemulihan Kelas Biasa
1. Pengenalpastian Pelajar 
Cara-cara yang biasanya digunakan untuk mengenal pasti pelajar-pelajar lambat ialah seperti pemerhatian,pentafsiran rekod prestasi dan rekod profil,ujian kertas dan pensil,latihan harian,soal jawab dan temu bual dengan guru darjah dan ibu bapa. 
Maklum balas yang diperolehi melalui cara-cara tersebut dapat memberi gambaran tentang pelajar-pelajar yang belum menguasai konsep dan kemahiran yang telah diajar oleh guru.

2. Penganalisisan Masalah 
Cara yang digunakan untuk menganalisis masalah pembelajaran ialah dengan memerhati cara pelajar menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran.Misalnya dengan memerhati bagaimana seseorang pelajar menjalankan operasi tambah atau tolak,guru dapat menentukan jenis-jenis masalah matematik yang dihadapi oleh seseorang pelajar.

3. Perancangan 
Perancangan program pemulihan hendaklah berasaskan keperluan-keperluan pelajar iaitu aktiviti-aktiviti pembelajaran hendaklah bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti. 

Prinsip Perancangan Pengajaran Pemulihan
1. Pengajaran pemulihan hendaklah seimbang dengan kebolehan pelajar. 
2. Elakkan daripada menyampaikan aktiviti pembelajaran yang terlalu banyak 

Post a Comment